April 30
Shigeko Miyashiro

April 29
Mary Kajiyama
James Nambu
Mary Shizue Ozamoto
Ruth Chiyoko Takeuchi
西村秋男

April 26
田畑サヅ子
Masaru “Tom” Yonemura

April 24
Mickey Mikie Kawai
Toshiko Mari Tanaka
Masami Yasuda

April 23
Ada Masako Hamamoto
Mickey Mikiye Kawai
Frank Norio Tanaka
Taro Kawa

April 22
Margie Noriko Saegusa
Paul Shozo Watari
河太郎
三枝マージー典子

April 19
Masaru Mickey Kadowaki
Dr. Ray Ichizo Kurata
倉田レイ一三
廣村勇

April 17
Mary Emiko Miyamoto
Elmer Yoshino
吉川フランク吉春

April 16
George S. Nakashima
谷川トヨ

April 15
Roy Mitsugi Ikkanda
Fumiko Sasano
Frank Yoshiharu Yoshikawa

April 12
George J. Fukuda
Emiko “Emi” Ikeda
Michael Kiyoshi Ishida
Hironori Kitahara
Teruo “Terry” Matsumoto
Henry Kojiro Kushida

April 10
Sazuko Tabata
Miles S. Yamada

April 9
Georgia Nishitsuji

April 8
Shigeru Fukui
Toshiko “Jan” Gohata
Sumako Iwahashi
Ko Shimizu
Hideo “Harry” Tahara
Ben Tsutomu Yumori
田原ハリー秀雄

April 5
松本ジョージ篤

April 3
Masato Sakatani

April 2
Miyoko Nakagawa
Yoshihiro Sakaguchi
Takashi Tanezaki
阪口吉弘

April 1
Donald “Loki” Takai