August 30
Keiko Kay Kageyama

August 28
Mamoru (Mo) Kanda
Ruby Ruri Nakasako
Nakako Takeuchi

August 27
Sue Kumai
田尾行信

August 26
Yukiko Kimura
Mary Hisayo Kurihara
Keith K. Sakaniwa
Jeff Hiroki Tokunaga
Janet Takako Ueda

April 23
Fumi Arakaki
James Seiji Saiki
Chiharu “Nishi” Nishikawa
Nellie Yoshioka

August 20
James Yukio Hojo
Sayoko Y. Tominaga

August 19
James Yukio Hojo

August 16
Sachiko Azuma
Yasuji Fujita
Frederick Koichi Yoshihara
Grace Uehara

August 14
Saburo Shimada

August 13
Margaret Yoshiko Hokoda
Sadao “Suds” Kodama

August 12
Mitsuko Higashi
Russell Glen Takaki (correction)

August 9
福桝葉子
Yukiko Hayashi
Grace Fuyu Higa
Sadao “Suds” Kodama
Russell Glen Takaki
Kokichi “Koke” Yamamoto
Margaret “Maggi” Yaguchi

August 6
井上サワエ

August 2
Sayoko Miyahata
Chiyoko Nagamatsu
Haruko Ohsuga
Jane Ayako Ono
Benny Tsutomu Tsujimoto
James S. Shigeta