August 29
比嘉”ピーター”清高
Kiyotaka “Peter” Higa
Daisy K. Mori
George Yoshinaga
Margaret Satoko Kikuchi
Mitsue Aizumi Tanaka

August 27
Daniel Shohei Kawahara
Akio Sawada

August 26
Misao Nakata
Stanley Hiroo Shono
Shizue Kagawa
Miyoko Takaragawa
Mitsue Aizumi Tanaka

August 25
Sizue Kagawa
Fred Akira Sakuda
Ruth Mariko Sakurai
Akio Sawada
Miyoko Yasuda

August 22
Yo Kikugawa
Grace Takeko Tamae
Francis Hideo Kishi

August 20
伊藤幸子

August 19
Yoshie Sakai

August 18
Kazuo Kitani
Steve Haruo Kobata

August 15
Ben Hayato Makiyama
Glen Shizuo Mayekawa
Robert Kazunobu Toji
Keiko Mizuhara

August 12
Mae Hata

August 11
中川君子
Helen Yoshie Hiramatsu
Susan Yamaguchi Lew
Kimiko Nakagawa
Asako Sakai Yamashita

August 8
Ayako Gloria Fujimoto
Yuki Hayakawa
Fumiko Nakano
Izumi “Sandy” Oshiro
Motomi Sakamoto
Thomas Isamu Nose

August 6
Choye Sugita

August 4
Nobuyoshi Ishino
Yutaka Shiraishi

August 1
Keiya Kay Ikoma
Anthony (Tony) Matsuda
Ihoko Joy Tanaka
Roy Keiji Tanikawa