August 31
Dora Mitsue Loo
Kyoko Nishitsuji

August 30
Jane Tomiko Kowata

August 27
武田ジョー和也
藤野リッキー三喜
Ricky Miyoshi Fujino
Mabel Etsuko Kitsuse
Etsuko Morinaka
Anna Yoshiko Oishi
Joe Kazuya Takeda
Helene Uno

August 25
Kikuko Kamimura
Miyoko Ogawa
Rev. Richard Russell Hoynes

August 23
Masaru Vincent Inouye
Tok Ishizawa
Kenji Wakabayashi

August 20
柄澤瑛前野スティーブ邦良

August 18
Sachiko Shigemasa

August 17
Shun Adachi
Ryoko Miyao
Judith Toyoko Miyashiro

August 16
坂東三津拡(谷口喜代子)
Bando Mitsuhiro (Kiyoko Taniguchi)
Noriko Pauline Imagawa
Maki Hiroyuki Miyahara
Shigeo Jerry Nakashima
Fred Minoru Yamashiro

August 13
Toshio Iwata
Tsuruko Kishaba
Shizuko Nakasaki
Kiyoshi Tomono
Henry “Hank” Tanaka
中崎静子

August 11
Tazuko Takasago Kusaka

August 10
Masatsugu Tawa

August 9
Masahiro “Mako” Ishibashi
Tomeko Kikkawa
Minoru Sakauye
吉川留子
坂上稔

August 6
Toshio H. Hayakawa
Taeko Marjorie Takata
Toshiko Nagao Mizushima
Atsumi Art Sugita
Miyoye Takahashi

August 2
Paul K. Hayashida
Alice Taniyo Iwata
Elsie Y. Nagafuchi
林田幸三郎