December 28
Shigeko Kobayashi Bennett
Toyoko Ito
Keiko Karasawa
Ellen Miyoko Miyasaki
Chiyoko Okawauchi
Dick Akira Motoyama
唐沢恵子
December 26
Richard Iri
December 24
Meiji Mike Fujizawa
Edward T. Nakano
Robert Masaru Yoshihiro
藤澤明治
December 21
西村ウィリアム牧師
Kazuko Esaki
Haruko (Alice) Hasegawa
Willy Shigeo Kai
Harry Haruyoshi Murakami
Yoto Bob Takeshita
Nagao John Tomita
Mitose Catherine Yonai
Mitsue Yamachika
Kenneth “Ken” H. Yamahata
December 19
George Buto
Masao “Mas” Shono
Harvey M. Yorimitsu
William Nishimura
December 18
Elaine Yoshimi Morita
December 17
Linda Gayle Arita
Stanley Tetsuo Miyashiro
December 14
浜崎慶嗣
Mary Harue Hatakeyama
Jim “Yoder” Kishi
Jeanne Yamane
December 12
George Sakashi Higa
December 10
Setsu Osako
Mari Oshio
Mary Yoshiye Shima
Toshio Soga
Tony Yukio Yamaoka
December 7
Leslie Teruo Goshi
George Mutsuo Hirokawa
Chester Katayama
Tom Toshiyuki Sakata
Masako Yamamoto
Katsuyo Yamazaki
山崎香津代
土肥忠一
December 3
Carl K. Doi