December 30
浅尾和子
岩本照男
Kazuko Asao
Mitzi M. Ishigo
Kensaku Ito
Jimmy Teruo Iwamoto
Jimmy Nozaki
Helen Chiyoko Umekubo

December 27
Akiko Maruko
John Mamoru Masumoto
Shizuye Sera

December 23
Leonard Yoshi Kimura
Clifford Sueo Kurakazu
Yuri Masuda

December 20
Dr. Yoshio Akiyama
Tomomi “Charles” Honma
Ichiro Inouye
Lloyd Yoshiya Ishimaru
Kenichi Morishita
Yukio George Okamoto
Miyoko Onoda
Martha Masako Suzuki
Mary Unoura

December 18
Richard Sadaichi Sakurai

December 16
Roger T. Ishii
June Atsuko Nakahiro
Carroll ÒButchÓ Shoji

December 13
Marjorie Sachiko Iwasaki
Richard Sadaichi Sakurai
桜井リチャード貞一

December 11
Shigeru Kiyomura

December 9
Fumio Ishida
Roy Mayeda
William Minoru Takata
Sachiko Tsuchii
槌井幸子

December 6
Takeshi “Take” Hirano
Grace Kiku Kodama Ito
Louise Masame Nagano
Shizuko Barbara Oda
Gary Kei Sadakane
Yoshio Sakamoto
若柳久三

December 4
Victor K Nose
Robert Motozaki
光林正二

December 3
George Hiroshi Masumiya

December 2
Kiyoshi Maruyama
Mitzi Hamano
Shin Sako