January 30
矢野ダン卓治
January 29
阪口ケニーいさお
January 28
上野サム武徳
田戸テッド数徳
January 25
吉川ロイ一也
Rikio Kumagai
Ida Hiraga Watanabe
Ruriko Westna Watanabe Yatabe
Toshiko Tamura
Robert “Bob” Charles Matthews, Jr.
Tommy K. Matsuura
Akira P. Kikugawa
Kazuya Roy Kikkawa
Fumiko Katsumata
Lily Tsuyako Hashimoto
Bin G. Masaki
January 22
Sheryl Jeanne Yoshida
Jane Yoko Oshita
Katsumi Hokoda
January 18
Masato Chuman
Melvin Kazuto Hashimoto
Bradley Shigeo Hayata
Haru Hayashi
Akira Hirata
Gail Lee Hirata Chaffin
Alice Yaeko Ideishi-Greenberg
Nobuo Ishii
Fumie Shimabukuro
Chikashi “Chick” Uyemura
Keiko Martha Shiba
尾関艶子
早田ブラッドリー茂夫
January 16
Takao Kurisu
Clark Toshio Yonemoto
Joy Atsuko Yamauchi
Martin Curtis Yoshida
馬場ナミ
相原ふみ
January 15
Asako Aki Miyagi
Masashi Noritake
January 14
Tamotsu Tom Koyama
Dave Yoshiro Kunisaki
小山トム保
濱崎イミ
January 11
Clara Kimiko Watanabe Aoki
Toshio Kawasaki
Noboru Koyama
Rev. Junnosuke Ishida
Mitsuko “Mitzi” Murakami
George Nakayama
Pamela Keiko Okubo
Joe Tadao Takayama
Masako Tokashiki
Mary Michi Miyamoto
石田準之助
小山昇
January 9
Jack K. Matsukawa Sr.
Masao Ben Shimizu
清水ベン政男
January 8
Erica Dawn Okumura
川平英夫
January 7
Sam Masami Fujishima
Eiko Ishida
James Hajime Mayeda
羽畑幸子
January 4
高ノきみ
石田栄子
野田トニー佳生
Saburo Hasegawa
Dorothy Masako Hokoyama
George Matsumoto
Tony Yoshio Noda
Kathy Shishima
Shiro Uyeda
Joe Wada