January 31
天保ジョージ穰冶
宮(宮城島)要
James Kiyoto Doi
Eva Ikuko Kuwata
Kaname Miya “Miyagishima”
Harry Miyagi
Ralph S. Narimatsu
Minoru Nishida
Richard Shigeo Okamoto
Sally Someko Shirasago
Akira “Aki” Suzuki
Joe Hiroki Takahashi
George J. Tenpo
George T. Yukihiro

January 29
Mae Yoshiko Nagaoka

January 28
浜田ジャシュア正
Tadashi “Joshua” Hamada
Lois Koko Matsui

January 24
Charlotte Toshiko Abe
George Warren Ito
Eugene Inagaki
Sachiyo Matsushima
Chizu Obatake
George Akira Okamoto
Michiko “Mickey” Tanaka
松島幸代

January 22
Arthur Ichiro Murakami
David Takashi Matsuoka

January 21
下垣よしお
高江洲広道
Fuyuko Hashimoto
Thomas “Tommy” Tadashi Misawa
Joe Nishimura
Hideyo Sakaniwa
Yoshio Shimogaki
Masuye Sunada
Jimmie Masamitsu Takeda
Ruth Kimiko Tsukahira

January 17
濱光臣
米満昭隆
Mitsuomi Hama
Miyo Honkawa
Yutaka “Mike” Mayeda
Mae Shizuno Tengan
Ruth Kimiko Tsukahira
Akitaka Yonemitsu
Janet Morishita Yoshimi
Hideo Henry Itabashi

January 15
沖中文子
Haruko Herky Urabe
Kimiko Takenaga
Stanley ChungKing Kong
Kayoko Ochi
James Yukio Yoshina

January 13
Reiko Koyama
Glenn T. Shimizu
Sachiko Tengan
Toshihiko Toshima
小山玲子
天願幸子
戸嶋敏彦

January 10
平井美代子
Miyoko Hirai
Sumi Matsui Masuda
Sajiko Oda
Michiyo Rose Yamada
Steve Senkichi Yoshikawa
Mabel Kiyoko Tanabe Brumfield
Robert Kinoshita

January 8
稲葉花子
安田愛子
Harry Akio Umemoto
Tsunemi “Hank” Nakamura
Aiko Yasuda

January 7
George Fukuda
Kiyoshi “Koke” Horino
Tsunemi “Hank” Nakamura
Aiko Sumi
田中英樹キース
中村常巳ハンク

January 6
青野マリ子
大田孝
Sumiyo “Sue” Fujii
Toshihiro Fujimoto
Alice Harue Murakami
Rose Natsuko “Tsuneishi” Yamashiro
Lillian Yuriko Niizawa