June 25
Jeffrey Sadao Kodama
Harry Noriki Mitsuuchi

June 24
坂田保代
Fumiko Matsumoto
Yasuyo Sakata
Tamotsu “Tamo” Isozaki

June 21
Mary Mitsuye Honkawa
Fusako Imada
Richard Hiroshi Kakihara
John Shoji Kataoka
Betty Takako Nishio
Amy Omatsu
Tsuyako Ruby Sumida

June 18
Yoneko “Yone” Okanishi

June 17
Fujiko Ishikawa
Tamotsu “Tamo” Isozaki
Nobuko Nobie Saito

June 14
May Kazuko Sutow Okamoto
Nobuko Nobie Saito
Hitoshi Sameshima
Yoshiharu Mizutani

June 11
Kiyoshi “Ambrose” Masutani

June 10
倉田吉雄
谷口美子
Robert Chida-Hongo
Katsutoshi Sasabe

June 7
Kazuko “Ann” Kanemoto
Michiyo Nonoshita

June 3
Sue Shizumi Okada
Toru Sugita
Alice Kikue Yamada
岡田スー静美
杉田徹