May 30- Kenneth Masanori Fujimoto
May 30- June J. Morioka
May 30- Aaron Kengo Takamatsu
May 29- Kuniharu Hihara
May 25- Mitsuru Kawamoto
May 25- Jack S. Nomura
May 25- Tadashi Nomura
May 25- Chiyoko Watanabe
May 23- George Hideo Shimada
May 21- Yaeko Hanagata
May 21- Richard Rikio Mizuno
May 21- Rev. Koju Terada
May 21- Mabel Hisayo Uyemura
May 18- Yoshiharu Mochizuki
May 18- Joan Nagai
May 18- May Michiko Ohta
May 18- Jim Shimozono
May 18- Rev. Koju Terada
May 18- Mitchell Tagami
May 18- Yoshito Yamada
May 15- Roy Shigeki Nakayama
May 14- Michiko Adachi
May 14- Meriye Inouye
May 14- Midori Koga
May 14- Kazui Masuda
May 14- Mineo Nagai
May 14- Ted Susumu Miyakawa
May 14- Yukiko Janet Sato
May 14- Dorothy Ukiko Suzuki
May 11- Keiko Kato
May 11- Keisuke “Kay” Kinoshita
May 11- Dolly Chidori Ogami
May 11- Emiko H. Tsuji
May 9- Takashi Morimoto
May 9- Kiyoko Helen Nakaoka
May 8- Shigeru “Jim” Nakano
May 8- Alice Ayako Hirabayashi
May 8- Tomiko Tsuruda
May 7- Noriko Izumihara
May 7- Kiyoko Kokuga
May 7- James Masao Miyashiro
May 7- Haruji “Ogie” Ogawa
May 4- Lydia Kikue Ifune
May 4- Shizu Kato
May 4- Jack Tomoaki Nakamine
May 4- Sachi Toshiko Nelson
May 4- George Masayoshi Okada
May 4- Dorothy Keiko Yamashita, née Ban
May 4- Harutoshi George Nojima
May 2- Shigeki Marumoto
May 1- Mary Toshi Isa
May 1- Roy M. Oriba
May 1- Thomas Tamotsu Saruwatari
May 1- Katsumi Sam Tanimura
May 1- Chiye Tatsumi
May 1- Alice Watanabe
May 1- Marie S. Otsuka