September 30
ホジキン緋沙子
Yoshio “Bill” Muroi
Cornelia Fumie Sakamoto

September 29
Akira Johnny Muranaka
Cornelia Fumie Sakamoto
志喜屋トヨ

September 26
常盤バンデボード
Hiroshi Jimmy Hiraoka
Robert and Koko Hirashima
Jae Young “Vicki” Kagawa
Yoshiko Kimura
Judith Mizushima
Helen Nakama
Tokiwa Van De Voorde
Masaye “Molly” Yamashita
Dave Yukio Aoki

September 24
Harumi Kojimoto
湯上ポール義宣

September 23
原本寿美
米村洋子
Hideo Chinen
Iris “Itsumi” Goya
Helen Hayamizu Negoro
Yoko Yonemura

September 19
Yoshiko Morita
Bill Saburo Ozaki
Fred Tanaka
Masaye “Molly” Yamashita
Miyoko Mickie Murata
Tsutomu Fukunaga

September 17
Mike Shizuo Ikeda
髙安武夫

September 16
Masami Miyahira

September 15
Wesley Fukutani
Edward Kiyoshi Higa

September 12
Paul Arase
Shigeru Fukumoto
Dale Imahori
Jack Nakahara
Mary Shimizu
Ronald K. Watamura
片山美智子

September 10
Josephine “Jo” Masako Kawabe
Mary Shimizu
Hideo Tamura

September 9
June Fumiko Kimura
Masao Kuwaki
Tetsujiro “Tex” Nakamura
Lilian Masako “Mako” Ohara
Mary Shimizu
Seiichi Toma

桑木正雄
中村テックス哲次郎
當間清一
笠”ちゃこ”ヒサノ

September 5
Katharine Iku Nanchi
Lilian Masako “Mako” Ohara
Mary Nobuko Sata

September 3
山内昌盛
Shiro “Duke” Nakamura
Shosei Yamauchi

September 2
Stanley Nishimoto

September 1
飯野昭人
Dennis Noboru Maruki
Sumiko Ogata
Masako Watanabe