March 31
Tatsuo Kochi
Kazuko Madokoro

March 30
Masako Mary Kovacs
Katsumi Sakatani

March 29
Dennis Tsutomu Hayashi
野元綾子

March 26
山中延夫
Don T. Nakanishi Ph.D.
Ayako Nomoto
Yukio Tatsumi
Nobuo Yamanaka

March 24
Sadako Fukui
Betty Kikuye Murata

March 23
Sadako Fukui

March 19
石瓶末美
George H. Kitagawa
Mitsuko “Mitzi” Ikeda
Matsumi Ishigame
Mary Michiye Kubota
Kazue “Bambi” Kudo
Helen Yayeko (Doi) Nakakura
Thomas Tadashi Tamura

March 17
Hideaki Miyamoto
Shuzo “Sak” Sakurai
Toshiko (T.Y.) Takizawa

March 16
Sally Sawaye Kadowaki
Theodore Takeshi Tsuji

March 15
Tomiko Azeka Domoto
Lillian Midori Mikuriya
Junice Teiko Mori
Shuko Yoneyama

March 12
Roy Hiroshi Uno
Fumie Ishimizu
Frank Hiroshi Koshimizu
Yukiko Miyahara
Arthur Nobuo Mochizuki
Nobuko Lillian (Matsumoto) Omi
Ayaji Saiki
Ruri Sugimoto
Loretta Toshiko Tamashiro
Shuko Yoneyam

March 10
May Yukiye Fujino
Akiko “Aki” Nagashima
Frank Masatoshi Uto

March 7
Kazunori (Kaz) Katayama
Ben Shoji Nakahara

March 5
Gladys Kiyoko Gima
Miye Kawai
Kyoko Kimura
Fred Hiroshi Matsui
Shizuko Shiraishi
Miyoko Tachiki
Hatsume “Nellie” Taise
Jiro Tsushima
Kenneth Yokoyama
木村京子

March 1
三藤勉
Yoshiko Hashimoto
Sadayo Washino Kumagai
Tsutomu Mito