May 25- 川本満
May 25- 鶴田富子
May 21- 寺田康壽法師-仏教団葬
May 18- 望月義治
May 18- 大原スミ子
May 18- 寺田康寿法師
May 14- 永井嶺夫
May 7- 泉原法子
May 4- 岡田ジョージ正誼
May 4- 早智ネルソン年子
May 4- 駒井恵美子