September 28
Lt. Col. Ichiro Endo Ret.

September 27
呉屋マーガレット貞子
新里イト子
Margaret Sadako Goya
Alice Nakamura
Eleanor Tokiko Nakashima
Itoko Shinzato

September 24
Akiko Mitsui
Laura Hisako Sunada

September 22
Mitsuko Kinoshita
George Kurose

September 21
Mariko Nishinaka Ryono
Ansho Masaru Uchima

September 20
Shizue Imai
Harvey M. Kunishima
Takayuki Sumitomo
中村ビル秋

September 17
本多良枝
山口清枝
Bette Yuriko Endo
Yeiko Imamura
Kiyoe Yamaguchi
Sally Sayono Tsuneishi
Yoshie Honda

September 15
Mary Kuroda
Mari Sakamoto
Chizuko Sakuma

September 14
Sho Oshita

September 13
John Kanda
Alice Katsuyo Kawasaki
Amie Emiko Maruyama
Janet Noriko Saisho

September 10
坂本ジーン真生
Tad (Amemiya) Nanaumi
Jean Maki Sakamoto

September 8
Yoneko Imaizumi Kiyomura

September 7
Robert Yoshio Fukunaga
Yoshimura, Harold Shiro
Craig Toyota

September 3
宮里玲子
Toshiro Nishikawa
Sadako Nishino
Ruby Tamura
Mitsuko Gloria Takaya

September 1
Helen Mitsuko Takahashi