October 29
Kimiye “Kim” Minami
Jeannette “Jeannie” Kyoko (Yamagata) Sanderson
Dennis John Welsh

October 25
May Y. Tomikawa

October 20
黒木美弘
Yoshihiro Kuroki
Yoshiko Nakagaki
Alice Ochiai

October 19
Nagato “Nag” Komatsu
Haruo Sangen

October 18
Yoshiko Fujimoto
Arthur Yoichi Omoto
Katharyn “Katie” Kayser

October 15
伊藤クリスティーン直美
沖野淑子
Yoshiye Tsuyuki
Annabelle Kim
Teruko M.Okimoto
Yoshiko Okino
Janice Makino Pulici

October 12
中元タカ子
Aiko Hamaguchi
Takako Nakamoto
Kazuye (Tsuchiyama, Inouye, Yoshitomi) Oye
Harumi Sasaki
Erma M. Uyeno

October 8
宮本節子
山本マリー万里子
吉田公子
Mae Matsumoto
Robert Isamu Matsunaga
Lila Hiroko Nacion
Jane Furuta
Tsuyoko (Sue) Ota
Bernice Shizuko Shiraga
Yoshiye Tsuyuki
Marie Mariko Yamamoto
Koko Yoshida

October 5
Setsuko Miyamoto
George Yamaguchi, PharmD.

October 4
佐藤節子
武田マーガレット・ツタコ
與儀祐定
Kenro Fukuhara
Margaret Tsutako (nee Kamifuji) Takeda
Setsuko Sato
Sukesada Yogi

October 1
Edward “Fuzzy” Fujimoto
Shoji Furutani
Sumiko Kiyomura
Shizuko Nakamura
Joyce Setsuko Nishikawa
Robert Tak Shishima
Amy Watada
Riyoko Kinoshita Chikami